Za poticaje u poljoprivredi ZDK u 2022. godini opredijeljeno četiri miliona KM

Kada je u pitanju proizvodnja pod otvorenim nebom, kako se za poljoprivredu često kaže, gotovo je nemoguće reći kakvi se prinosi očekuju tokom jedne godine.

Nepovoljne vremenske prilike, potrebe tržišta, cijena nabavke sadnog i repromaterijala, ali i mnogi drugi faktori, doprinose tome kakav će prinos, a time i zarada, poljoprivrednika biti tokom jedne godine.Oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, svjesni su svih ovih neizvjesnosti, ali i vremena i truda koji ulažu u svoj posao, te se ujedno nadaju pomoći nadležnih, odnosno finansijskim izdvajanjima iz budžeta, kako bi razvijali domaću poljoprivredu, te postali konkurentni na tržištu.

Ministarstvo će, u narednom periodu, kontinuirano nastaviti sa sljedećim aktivnostima: uvezivanje primarnih poljoprivrednih proizvođača sa prerađivačima/otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda u Zeničko-dobojskom kantonu, povećanje otkupa poljoprivrednih proizvoda sa područja Zeničko-dobojskog kantona, očuvanje stočnog fonda, povećan nivo korištenja poljoprivredenog zemljišta i šira primjena agrotehničkih mjera u obradi zemljišta, očuvanje radnih mjesta u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, povećanje finansijskih ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a posebno u prehrambenu industriju, stvaranje povoljnog ambijenta za primarnu poljoprivrednu proizvodnju povrća, jagodičastog voća i dr., te unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Važnost poljoprivrede u ukupnom razvoju ZDKPoljoprivreda ima veoma važnu ulogu u ukupnom razvoju Zeničko-dobojskog kantona i primjenom adekvatnih proizvodnih standarda i unaprjeđenjem obima ekonomije u proizvodnom procesu, poljoprivreda je označena kao bitan element privrednog razvoja.

“U 2022. godini, poljoprivredna proizvodnja je imala rast ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u primjeni savremenih tehnologija, kao i povećanje prinosa po jednici površine za biljnu proizvodnju i po grlu u animalnoj proizvodnji, te u odnosu prema tržištu. Povećanje ulaganja je posljedica popravljanja poslovnog ambijenta u poljoprivredi kroz poticaje perspektivnih proizvodnji i stručnu pomoć Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona poljoprivrednicima, kako kroz edukaciju tako i kroz pomoć na terenu“, ističe Mirsad Hadžić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

Iznos sredstava koja se opredjeljuje za podršku poljoprivredne proizvodnje koriste se sljedeći parametri: proizvodne resursne mogućnosti Zeničko-dobojskog kantona, mjere Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina, kontinuitet poticajnih mjera, analize realizacije podrški u proteklom periodu, mogućnosti plasmana poticanih proizvodnji, sinhronizacija sa federalnim podrškama, preporuke stručnih poljoprivrednih službi Ministarstva, koje neposredno na terenu prate kretanja u poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkim kapacitetima prehrambene industrije, te preporuke registrovanih poljoprivrednih udruženja i poljoprivrednih zadruga sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Po Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu opredijeljena su sredstva za poticaje u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 KM. Od navedenih sredstava relizovan je Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje jesenje sjetve u iznosu od 243.000,00 KM i Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2022. godinu u iznosu od 350.000,00 KM.

„U skladu sa Programom za poticaje poljoprivredne proizvodnje podršku za poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju: poljoprivredni proizvođači, zadruge, otkupljivači, prerađivači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Korisnici podrške ostvaruju podršku za sljedeće modele: animalna proizvodnja (uzgoj brojlera, uzgoj koka nosilja, uzgoj muznih krava, uzgoj ovaca koza i svinja,); biljna proizvodnja (proizvodnja u zaštićenom prostoru, proizvodnja maline, kupine, plantažne borovnice, proizvodnja kornišona, zasnivanje novih zasada jagodičastog voća i visokostablašica drugih kultura); podrška prerađivačima (podrška prerađivačima mlijeka, pilećeg mesa, ljekovitog bilja i jagodičastog voća); podrška otkupljivačima (podrška otkupljivačima za otkup svježeg kravljeg mlijeka, podrška otkupljivačima za otkup svježe povrća, voća i jagodičastog voća); pčelarstvo; organska proizvodnja, te kapitalna podrška (nabavka mehanizacije, plastenika, sistema za navodnjavanje, protivgradne mreže i dr.)“, objašnjava ministar Hadžić.

Podrške ostvaruju korisnici koji ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Programom i Uputstvom o poticanju poljoprivredne proizvodnje, kojim će se utvrditi postupak, potrebna dokumentacija, obrasci i drugi relevantni podaci.

Korisnici koji apliciraju na pojedine podrške podnose propisanu dokumentaciju za ostvarivanje podrški nadležnom općinskom organu, a općinski organ kompletiranu dokumentaciju prosljeđuje na protokol Kantona.Za proljetnu sjetvu 350.000 KM poticajaU cilju ublažavanja negativnih trendova koji su nastupili kao posljedica poremećaja na svjetskom tržištu ,Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je interventna sredstva za pomoć u realizaciji proljetne sjetve u iznosu od 350.000,00 KM.

“Navedena sredstva su namijenjena registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja se u kontinuitetu bave biljnom proizvodnjom, a ažurirali su podatke u registru gazdinstava u tekućoj godini. Pomoć je realizovana uplatom novčanih sredstava na račune navedene u registru poljoprivrednih gazdinstava, a prema spiskovima koji su usaglašeni sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ovom mjerom resorno ministarstvo je osiguralo sredstva u prosječnom iznosu od 500,00 KM/ha poljoprivrednicima koji su ostvarili podršku na kantonalnom i federalnom nivou“, ističe ministar Hadžić.Na ime podrške za jesenju sjetvu sredstva u iznosu od 242.640 KMVlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je i Odluku o odobravanju sredstava na ime podrške za jesenju sjetvu u iznosu od 242.640,00 KM.

„Navedena sredstva su namijenjena registrovanim farmama goveda na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona koje imaju registrovani obrt za uzgoj goveda, kao i druga pravna lica registrovana za tu vrstu djelatnosti.

Svrha ove podrške je dodatno podsticati poljoprivrednu proizvodnju i djelomično olakšati ekonomsku situaciju poljoprivrednim proizvođačima koji se odluče za jesenju sjetvu u okviru raspoloživog budžeta“, dodaje resorni ministar.

NASA