Usvojen nacrt Zakona o minimalnoj plaći u iznosu od 1000 KM u Federaciji BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici usvojio je nacrt Zakona o minimalnoj plaći.

Usvojen nacrt Zakona o minimalnoj plaći u iznosu od 1000 KM u Federaciji BiH
Usvojen nacrt Zakona o minimalnoj plaći u iznosu od 1000 KM u Federaciji BiH

Za ovaj nacrt je glasalo 65 poslanika, a jedan je bio suzdržan.

Ovaj nacrt zakona sada ide u javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Ovim Zakonom propisuje se minimalna plaća, način utvrdivanja iznosa minimalne plaće, rokovi za utvrđivanje minimalne plaće, kao i nadzor nad primjenom ovog Zakona.

Pravo na minimalnu plaću, u skladu sa ovim Zakonom, imaju svi radnici koji rade u Federaciji BiH, neovisno od sjedišta ili registracije poslodavca.

Visina minimalne bruto plaće

Ukoliko je kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu utvrđen veći iznos minimalne plaće od iznosa utvrđenog ovim Zakonom radniku pripada pravo na veći iznos plaće.

Osnovica za utvrđivanje minimalne plaće je prosječna bruto plaća u Federaciji BiH za decembar 2020. godine prema zvaničnom podatku Federarnog zavoda zastatistiku. u iznosu 1.532 KM bruto (993 KM neto).

Ovim Zakonom utvrđuje se minimalna bruto plaća u visini:

– za 2022. godinu najmanje 85 posto osnovice,

– za 2023. godinu najmanje 90 posto osnovice,

– za 2024. godinu najmanje 100 posto osnovice.

Ne predstavlja osnovicu za obračun svih plaća

Minimalna plaća ne predstavlja osnovicu za obračun svih plaća, osim ako je to definisano kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Minimalna plaća pripada radniku za puno radno vrijeme u skladu sa Zakonom o radu bez prekovremenog rada.

Počev od 2025. godine, minimalna plaća se utvrđuje na osnovu kretanja indeksa potrošačkih cijena, ukupnog kretanja plaća i bruto društvenog proizvoda.

Iznos minimalne plaće ne može biti manji od iznosa minimalne plaće za 2024. godinu, odnosno za godinu koja prethodi godini za koju se donosi Uredba.

AVAZ