More
  spot_img

  U Usori održan redovni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara


  U Usori je u periodu 08. i 09.06.2022. godine, održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je domaćin bila Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

  Na održanom sastanku, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrano je stanje kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2022. godine i za mjesece april i maj 2022. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima.

  Predstavili aktivnosti

  Prvog dana sastanka službenici Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije su predstavili aktivnosti koje su poduzete u prethodnom periodu na uspostavi Sistema za automatsku balističku identifikaciju čahura i zrna – EVOFINDER.

  Vezano za navedenu temu, istaknuta je važnost razmjene spornih i nespornih tragova (zrna i čahura) između kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, kako bi se unaprijedile postojeće zbirke nerješenih slučajeva, a u konačnici radi adekvatnog korištenja Sistema za automatsku balističku identifikaciju čahura i zrna, što bi znatno unaprijedilo vještačenja.

  Na području Bosne i Hercegovine je uspostavljen automatizirani identifikacijski sistem za komparaciju čahura i zrna sa jedinstvenom bazom podataka za područje Bosne i Hercegovine, preko kojeg će biti moguće vršiti određene pretrage kao i provjere za različita vatrena oružja, te komparaciju sa čahurama i zrnima iz zbirki koje posjeduju druge laboratorije sa područja Bosne i Hercegovine, zemlje u regionu kao i zemlje Evropske unije.

  Uspostava efikasnijeg sistema

  Sve navedeno potvrđuje da standardizacija metode, te bolja opremljenost laboratorija za vještačenje tragova na čahurama i zrnima, kao i visoka stručnost i iskustvo kadra, predstavlja uspostavu efikasnijeg sistema koji stvara mogućnost dobivanja adekvatnijih rezultata veće kriminalističko-forenzičke vrijednosti.

  Drugog dana, sastanku su se pridružili koordinator Zajedničkog centra za policijsku saradnju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, Granične policije Bosne i Hercegovine, kao i policijska savjetnica ispred Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

  Koordinator Zajedničkog centra za policijsku saradnju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, Granične policije Bosne i Hercegovine je prisutne upoznao sa aktivnostima Zajedničkog centra sa osvrtom na dosadašnju saradnju sa policijskim agencijama u Federaciji BiH, te prijedlogom za unapređenje iste.

  Policijska savjetnica Delegacije EU u BiH / Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, prisutne je upoznala o tekućim EU projektima, kao i prioritetima iz oblasti vladavine prava, te programima koji su u narednom periodu planirani i uključivat će agencije za provedbu zakona na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

  Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

  Intenzivirati saradnju

  Sagledavajući sveukupne pokazatelje iz segmenata sigurnosti: kriminalitet, javni red i mir, saobraćaj, te aktivnosti policije, u cjelokupnom izvještajnom periodu od januara do maja 2022. godine zaključuje se da je sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine na zadovoljavajućem nivou.

  U narednom periodu će se između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova potpisati Sporazum o saradnji u pogledu međusobne razmjene kako spornih tako i nespornih tragova (zrna i čahura) s akcentom na nesporne tragove vještačenog oružja, u cilju uspostave unapređenja postojećih zbirki, odnosno jedinstvene baze po NN slučajevima za područje BiH. Vezano za navedeno dogovoreno je da Federalna uprava policije u narednom periodu sačini Nacrt Sporazuma koji će dostaviti kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova na usaglašavanje, kako bi se isti na narednom sastanku potpisao od strane direktora i komesara spomenutih policijskih agencija.

  Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova će intenzivirati saradnju sa Zajedničkim centrom za policijsku saradnju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, Granične policije Bosne i Hercegovine, u pogledu korištenja ljudskih i materijalno tehničkih resursa kojim raspolaže ovaj Centar, a sve u cilju brze i efikasne razmjene informacija (provjera identiteta, vozila, predmeta, dokumenata kretanja lica / prelazaka državnih granica, kaznene i operativne evidencije, validosti PCR testova i dr.) u borbi protiv prekograničnog kriminala.

  Ostaje na snazi zaključak sa ranijih sastanaka u pogledu intenziviranja i jačanja saradnje između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim linijama i oblastima rada navedenih institucija, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti u borbi protiv kriminala i drugih sigurnosnih pitanja.

  U Usori održan redovni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara
  U Usori održan redovni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara

  izvor : avaz.ba  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci