Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Prema odluci Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, 2. aprila obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Znak svjesnosti autizma – puzzle označavaju želju za povezivanje djelića i konačnim shvatanjem autizma. 

Puštanjem plavih balona u zrak se želi istaknuti nedovoljna informisanost javnosti o ovom poremećaju koji je sve prisutniji u našem društvu.Znakovi koji upućuju na autizamPoremećaj iz spektra autizma karakteriziraju teškoće u socio-emocionalnom reciprocitetu, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji te razvoju, održavanju i razumijevanju socijalnih odnosa, zatim neuobičajeno ponašanje, ograničeni interesi i aktivnosti te repetitivna (ponavljajuća) ponašanja.

Znaci koje treba prepoznati kod djeteta, a koji mogu upućivati o mogućnosti razvoja autizma su izostanak smijanja i pokazivanja znaka radosti do šetog mjeseca ili kasnije, imitiranja zvukova, osmijeha i drugih izraza lica do devetog mjeseca, gugutanja i pokušaja da se verbalno izrazi do 12. mjeseca ili kasnije, imitiranja gestikulacije kao što su pokazivanje, posezanje ili mahanje do 12. mjeseca ili kasnije, izostanak funkcionalnog govora u prve dvije godine života.

Osobe s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) imaju pravo na samoopredjeljenje, neovisnost i autonomiju, kao i pravo na zdravstvenu i socijalnu skrb, obrazovanje te zaposlenje na jednakoj osnovi s drugima. Ne smiju se suočiti s diskriminacijom kada traže medicinsku njegu te i dalje moraju imati pristup sistemima podrške, potrebnim kako bi ostali u svojim domovima i zajednicama u vrijeme krize, umjesto da se suoče s mogućnostima prisilne institucionalizacije.

Različiti simptomiPoremećaji iz spektra autizma nisu bolest, nego razvojni poremećaj/stanje koje traje cijeli život. Radi se o širokom spektru poremećaja, svaka dijagnoza je drugačija i svaka osoba u spektru ima različite simptome i potrebe. 

Upravo zato se koristi riječ spektar jer taj “kišobran” obuhvata cijeli spektar (Aspergerov sindrom, Rettov sindrom, DDS – Dječji dezintegrativni sindrom /Hellerov sindrom/, Neodređeni pervazivni razvojni poremećaj). Plava boja simbolizira poremećaje iz spektra autizma, a još jedan od simbola su i dijelovi puzzle.

Uloga zajednice i roditeljaOsobe s poremećajem iz spektra autizma imaju niz životnih teškoća. Primjereni edukacijski pristupi pružani tokom cijelog života, podrška obiteljima i stručnjacima koji su uključeni u tretman te pružanje odgovarajućih usluga i pomoći u okviru zajednice, uz poticanje pozitivnog stava u društvu, mogu poboljšati kvalitetu i dostojanstveniji stil života ovih osoba.

Veliki je problem, osim otežanog i pravovremenog dijagnosticiranja odstupanja od urednog razvoja, nedostatak dovoljnog broja ranih interventnih programa čijom primjenom bi se ublažila klinička slika te pomoglo u poticanju razvoja djeteta.

Ipak, uz stručnjake koji se bave ranim komunikacijskim razvojem i poremećajima autističnog spektra, roditelji imaju najvažniju ulogu jer najbolje poznaju svoje dijete te mogu izraziti sumnju.# AUTIZAM# SVJETSKI DAN

avaz.ba