Slovenija dobila tužbu protiv kompanije iz RS-a “tešku” 131 milion KM

Rudnik i termoelektrana (RiTE) “Ugljevik” izgubila je spor sa “Elektrogospodarstvom Slovenije” težak 67 miliona eura, odnosno oko 131 milion KM.Radi se o pravosnažnoj presudi koju je po tužbi Slovenaca za neisporučenu struju počevši od 12. juna 2011. godine pa do donošenja odluke donijelo Arbitražno vijeće u Beogradu.”

Nalaže se RiTE ‘Ugljevik’ da na ime naknade štete u roku od 30 dana od prijema ove odluke ‘Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženiring’ isplati 67 miliona eura i zateznu kamatu na ovaj iznos, počevši od 1. januara 2022. godine”, navedeno je u odluci Vijeća od 3. jula.

U preostalom iznosu odbijen je zahtjev tužioca.”Odluka Tribunala o visini kamate akumulirane na dosuđeni iznos počevši od 12. juna 2011. godine, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine i o troškovima arbitraže ostavlja se za buduću odluku.

Ova odluka je pravosnažna i obavezujuća za stranke”, navode u RiTE “Ugljevik” u obavještenju akcionarima.Podsjećamo, Slovenci su pokrenuli dva spora protiv RiTE “Ugljevik” i BiH tražeći ogromnu odštetu po osnovu prijeratnih ulaganja u termoelektranu.Nakon što je arbitražni sud u Beogradu djelimično odbio zahtjev “Elektrogospodarstva Slovenije” za naknadu štete od čak 1,48 milijardi KM od RiTE “Ugljevik” po osnovu prijeratnih ulaganja u termoelektranu, Slovenci su pokrenuli novi spor u kojem su tražili naknadu od 240 miliona eura, ovaj put, samo za neisporučenu struju.

Polovinom 2020. godine Arbitražno vijeće u Beogradu je odbilo tužbeni zahtjev EGS po svim tačkama, osim zahtjeva za naknadu štete po osnovu neisporučene električne energije počevši od 12. juna 2011. godine pa do donošenja odluke.Slovenci su u međuvremenu smanjili tužbeni zahtjev na ukupno 123,6 miliona evra, ali sud ga nije u potpunosti prihvatio.

Osim pred sudom u Beogradu, EGS je po istom osnovu pokrenuo spor protiv RiTE “Ugljevik” i pred arbitražom u okviru Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.Taj postupak, u kojem je tužena BiH, prekinut je do donošenja odluke o nadležnosti i osnovanosti u postupku pred arbitražom sa sjedištem u Beogradu, prenosi Capital.

klix.ba