SDA U ZDK OKUPILA NOVU VEĆINU

SDA okupila novu većinu u ZDK, uskoro nova Vlada

Nakon usložnjavanja političke situacije u Zeničko-dobojskom kantonu i raspada postojeće skupštinske većine stekli su se uslovi za promjenu iste. Danas je skupina političkih stranaka i samostalnih zastupnika pokrenula proceduru sazivanja hitne skupštinske sjednice na kojoj će se raspravljati o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona i glasati o njenom povjerenju.

Političke stranke: SDA (11 zastupnika), DF (3 zastupnika), SBB (2 zastupnika), NES (1 zastupnik) i 3 samostalna zastupnika će u narednim danima potpisati dokument „Programski principi partnerskog djelovanja na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2026.godina“ koji će biti okvir za djelovanje nove skupštinske većine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

SDA ZDK