Republika Srpska se zadužuje u Mađarskoj, vlada “sakrila” informaciju o kreditima

Samo dva dana nakon što je na banjalučkoj berzi prodala petogodišnje obveznice za 130 miliona maraka, Vlada Republike Srpke je juče donijela dvije odluke o novim zaduženjima u ukupnom iznosu od 73,7 miliona maraka.Prvo zaduženje u iznosu od 58,7 miliona maraka ili 30 miliona eura će se realizovati kod Izvozno-uvozne banke Mađarske, piše Capital.ba.”

Namjena kredita je obezbjeđivanje sredstava za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje dijela duga, a u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske“, navodi se u odluci Vlade RS-a.Rok otplate kredita je deset godina po fiksnoj kamatnoj stopi od pet posto godišnje.Glavnica i kamate će se plaćati godišnje, a već od 21. decembra ove godine treba da se vrati prvi dio.

U decembru prošle godine RS-a se kod iste banke zadužila za 110 miliona eura pod gotovo identičnim uslovima.Milioni od Viktora Orbana neće biti dovoljni, pa će se ponovo posegnuti za novcem domaćih banaka i fondova.Vlada je na istoj sjednici usvojila odluku i o 63. emisiji petogodišnjih obveznica u vrijednosti 15 miliona KM.

Investitorima će biti ponuđeno 15.000 obveznica pojedinačne vrijednosti 1.000 maraka.Kamata je šest posto na godišnjem nivou, glavnica se isplaćuje godišnje u pet jednakih rata, gdje će svake godine biti vraćeno 20 posto od nominalnog iznosa.”Kamata se računa na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije”, piše u odluci Vlade.Inače, kada je ova godina u pitanju, entitet Republika Srpska je na berzi 13 puta pozajmljivala novac i povukla 685 miliona KM.

Preliminarni podaci, zaključno sa 31. julom ove godine pokazuju da je javni dug Republike Srpske 5,18 milijardi maraka odnosno 33,6 posto procijenjenog BDP-a za ovu godinu.Ukupan dug Republike Srpske iznosi 6.16 milijardi maraka i iznosi 39,9 posto procijenjenog BDP-a za 2023. godinu.

klix.ba