Profesor na fakultetu verbalno i polno uznemiravao tri djevojke

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnijelo Optužni prijedlog Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv V. P. profesora na Arhitektonsko fakultetu u Beogradu zbog izvršenja dva krivična djela Polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2 u vezi stavom 1 Krivičnog zakonika.

Okrivljenom je stavljeno na teret da je krivično djelo izvršio na taj način što je od novembra mjeseca 2021. godine do 20.5.2022. godine polno uznemiravao oštećene A.T. i M.D. na taj način što je primjenio verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje prestavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje je izazvalo strah i stvorilo ponižavajuće i uvrijedljivo okruženje oštećenih.

Naime, nakon što su tri oštećene podnijele predlog za krivično gonjenje okrivljenog sproveden je dokazni postupak u kome je okrivljeni saslušan, te su ispitani svjedoci i oštećene od kojih je jedna povukla prijedlog za krivično gonjenje, a dvije oštećene su se pridružile krivičnom gonjenju okrivljenog i opisale radnje koje je prema njima preduzeo, te je tužilaštvo podnijelo Optužni prijedlog Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv V. P. zbog izvršenja dva krivična djela Polno uznemiravanje iz čl. 182a st. 2 u vezi st. 1 KZ, kojim je predložilo da sud okrivljenog oglasi krivim zbog izvršenja navedenog krivičnog djela i izrekne mu uslovnu osudu, na taj način što bi utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, sa rokom provjeravanja od dvije godine, navodi se u saopštenju.

Profesor na fakultetu verbalno i polno uznemiravao tri djevojke
Profesor na fakultetu verbalno i polno uznemiravao tri djevojke

izvor : crna-hronika.info