Predsjedništvo BiH usvojilo Bećirovićeve zaključke koji su reakcija na antiustavno djelovanje RS-a

Sjednicu je sazvao predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić (DF), a upravo na zahtjev Bećirovića. Riječ je o zaključcima koji su reakcija na posljednje antiustavne odluke vlasti Republike Srpske.

JEDNOGLASNA ODLUKAPredsjedništvo BiH usvojilo dva značajna sporazuma, dobre vijesti za visokoobrazovane

Usvajanje zaključaka podržali su Bećirović i Komšić, dok je član Predsjedništva Željka Cvijanović (SNSD) bila protiv i nema prava veta na zaključke.Zaključci su:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iskazuje punu opredijeljenost za očuvanje mira, tolerancije, pravde, zajedničkog života, ljudskih prava i osnovnih sloboda građana i naroda Bosne i Hercegovine.

Poštivanjem principa ustavnosti i zakonitosti, demokratskim organima vlasti i pravednim procedurama najbolje se stvaraju miroljubivi odnosi u pluralističkom društvu. Zato je neophodno da se, sa ciljem dosljedne implementacije načela pravne sigurnosti i vladavine prava, smjesta prekine s ultimatumima, separatističkim politikama i napadima na državu i njene institucije.Politike kojima se kreira atmosfera straha i (pravne) nesigurnosti za sve građane i narode Bosne i Hercegovine ne predstavljaju dobre osnove na kojima se gradi i jača bh. pluralno društvo, niti te politike omogućavaju izvršavanje brojnih obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela na osnovu potpisanih međunarodnih ugovora;

Djelujući suprotno sadržaju Općeg okvirnog sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini i njegovim aneksima, nastojeći implementirati retrogradnu i separatističku politiku, organi vlasti iz entiteta RS kontinuirano, sistematski i institucionalno atakuju na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, čime nesumnjivo ugrožavaju mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini i regiji;

Odbijajući da implementiraju konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sprečavajući njihovo izvršenje i preduzimajući brojne nelegalne radnje sa ciljem onemogućavanja izvršenja odluka Ustavnog suda, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u entitetu RS svjesno krše Ustav Bosne i Hercegovine i čine teška krivična djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine;

Zbog evidentnog ugrožavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nužno je snažno i pravovremeno djelovanje Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini, sa ciljem zaštite mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini;Predstavnici međunarodne zajednice, primarno države svjedoci Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a posebno predstavnici Evropske unije, trebaju prestati tolerirati antidejtonsku i protivustavnu politiku organa vlasti entiteta RS.

Pasivnost predstavnika dijela međunarodne zajednice dodatno ohrabruje organe vlasti entiteta RS da nastave sa separatističkim aktivnostima i institucionalnim atacima na državu Bosnu i Hercegovinu i njen ustavnopravni poredak.EU treba u najkraćem roku, po uzoru na sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, implementirati usvojenu odluku Evropskog parlamenta kojom se traži uvođenje sankcija destruktivnim političarima koji otvoreno ruše Dejtonski mirovni sporazum;

Suprotstavljajući se nelegalnim aktivnostima kojima se ugrožavaju mir i sigurnost, pozivamo nadležne pravosudne organe vlasti Bosne i Hercegovine, kao i druge nadležne institucije Bosne i Hercegovine, da odgovorno i promptno reagiraju i da zakonitim djelovanjem spriječe i sankcioniraju svako neustavno i nezakonito postupanje usmjereno protiv Bosne i Hercegovine i njenog ustavnopravnog poretka, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta;

Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini predstavlja međunarodni ugovor kojeg su potpisale tri države – Republika Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Jugoslavija (pravni nasljednik Republika Srbija) i Republika Hrvatska.Sporazumom su ove tri države okončale ‘tragični sukob u regionu’ i obavezale se da će ‘u potpunosti poštovati suverenu jednakost jedna druge’ i ‘uzdržavati se od bilo kakvih akcija, putem prijetnje ili upotrebe sile ili na bilo koji drugi način, protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine’.

Imajući u vidu sadržaj potpisanog međunarodnog ugovora, pozivamo Srbiju i Hrvatsku da, kao ugovorne strane, u skladu s međunarodnim ugovornim pravom, poštuju princip suverene jednakosti država i princip neintervencije u unutrašnja i vanjska pitanja drugih država te da preuzete međunarodne obaveze izvršavaju u dobroj vjeri;

Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljeni u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.Vanredna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine je održana nakon što su vlasti RS-a donijele odluku da se u ovom entitetu ne primjenjuju odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Poručuju da od toga neće odustati bez obzira što je riječ o antiustavnim odlukama i odlukama koje je poništio visoki predstavnik Christian Schmidt.

klix.ba