Opća bolnica Tešanj svojim kadrovima širi nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Zenici

Ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Tanja Radoš-Kosić i dr. Ermin Čehić, pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad Kantonalne bolnice Zenica na poziv Opće bolnice Tešanj danas su prisustvovali radnom sastanku na kojem je dogovorena konkretnija saradnja.Opća bolnica Tešanj jedna je od zdravstvenih ustanova koja može biti primjer mnogima u pogledu rukovođenja i postizanja pozitivnih poslovnih rezultata, a s tim u vezi danas su održali sastanak s ministricom zdravstva Tanjom Radoš-Kosić i dr. Erminom Čehićem na temu poboljšanja saradnje ove dvije zdravstvene ustanove.

Nakon sastanka rečeno je da se razgovaralo o olkašicama korištenja usluga iz domena urologije i neurologije za područje koje pokriva Općina Tešanj, a razgovaralo se i o poboljšanju usluga iz domena patohistološke dijagnostike između ove dvije ustanove.Na kraju, s ciljem razvoja zdravstvenog sektora i obuke kadrova, predstavnici Opće bolnice Tešanj na čelu s direktorom Omerom Bedakom, ministarstva zdravstva te Kantonalne bolnice Zenica i Medicinskog fakulteta, razgovarano je i o uključivanju specijalista i subspecijalista u nastavničke timove Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Učesnici sastanka su mišljenja da je ovo način na koji se treba razgovarati s ciljem poboljšanja usluga, ali i edukacije novih mladih doktora, a sve s ciljem pružanja kvalitetne zdravstvene njege krajnim korisnicima.

klix.ba