Najbolja sudžuka proizvodi se u Mesnoj industriji “SARIĆ” iz Jelaha

Mesna industrija “SARIĆ” iz Jelaha treću godinu za redom osvaja zlatnu medalju za najbolju sudžuku.

U okviru obilježavanja 23. godine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u Brčkom je održan treći po redu “Sudžuka fest” u organizaciji Voćnog kluba iz ovog grada.

Koordinator “Voćnog kluba” Savo Lukić kazao je da je ove godine za najbolju sudžuku u industrijskoj proizvodnji Mesna industrija “Sarić” iz Jelaha.

Najbolja sudžuka proizvodi se u Mesnoj industriji “SARIĆ” iz Jelaha
Najbolja sudžuka proizvodi se u Mesnoj industriji “SARIĆ” iz Jelaha
Najbolja sudžuka proizvodi se u Mesnoj industriji “SARIĆ” iz Jelaha
Najbolja sudžuka proizvodi se u Mesnoj industriji “SARIĆ” iz Jelaha