Mehmedović predložio dodatno regulisanje za službenih vozila, 149 vozila na raspolaganju 24 sata

Šemsudin Mehmedović (SDA) pokrenuo je incijativu kojom bi Predstavnički dom od Vijeća ministara zatražio da pokrene izmjene pravilnika o uslovima nabavke i korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prema incijativi ukinule bi se odredbe kojom posebnim aktom rukovodilac institucije može dopustiti kontinuirano korištenje službenog vozila tokom 24 sata dnevno. Također, ukinula bi se i odredba da “Ukoliko službenim vozilom upravlja samo jedno lice, u putni nalog upisuje se mjesečna kilometraža, a relacija u toku mjeseca navodi se samo za putovanja koja podrazumijevaju putovanja duža od 80 kilometara”.Umjesto ovoga bilo bi definisano da se ubuduće službena vozila institucija Bosne i Hercegovine koriste samo i isključivo u službene svrhe. Također, bili bi potrebno da Vijeće ministara utvrdi jasan kriterij ko u skladu sa službenim ovlaštenjima ima pravo na korištenje vozila 24 sata dnevno, a da o tome ne odlučuje rukovodilac agencije ili institucije.Mehmedović je u obrazloženju naveo da je čak 149 službenih vozila stavljeno na raspolaganje 24 sata dnevno funkcionerima i državnim službenicima, a da taj broj nije konačan jer nisu sve državne institucije dostavile izvještaje.Tako naprimjer Agencija za poštansku službu ima 13 zaposlenih, a njena tri rukovodioca imaju na raspolaganju službeno vozilo 24 sata dnevno. Tri vozila na raspolaganju 24 sata dnevno imaju i trojica rukovodioca Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine koja zapošljava 17 osoba

Klix.ba