More

  Tešanj.ba je jedan od najposjećenijih portala u ZE-DO kantonu sa mjesečnom posjetom više od 500 hiljada iz cijele Bosne i Hercegovine.

  Društvene mreže portala tešanj.ba broje preko 2 miliona pregleda na mjesečnom nivou. Najviše posjetitelja pripada najatraktivnijoj oglašavačkoj skupini 25 – 34 godine (34%), 35 – 44 godine (26%). Spolna struktura je poprilično izjednačena, 53% čitatelja čine muškarci, a 47% žene.

  Portal sadrži 7 kategorija, i mogućnost da svoje korisnike prati kroz rubrike, te na taj način klijentima omogućuje targetirane oglasne kampanje sukladno interesima određene publike.

  Za više informacija i eventualne narudžbe, upite i zahtjeve za ponudu molimo da nas kontaktirate na:

  E-mail: [email protected]

  Tel: +387 62 402 476