Izvršena transakcija za korisnike JU Centra za socijalni rad Tešanj

Kako su to objavili na svojoj Facebook stranici iz JU Centar za socijalni rad Tešanj jučer je izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

Naknada za žena-majka (porodilja) je u radnom odnosu za mjesec oktobar 2022.godine,

Naknada za žena-majka (porodilja) koja nije u radnom odnosu za mjesec oktobar 2022.godine,

Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2022.godine,

Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2022.godine,

Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2022.godine,

Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec oktobar 2022.godine,

Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec oktobar 2022.godine,

Također je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima finansira iz budžeta općine Tešanj.

RADIO ZOS