Inflacija u BiH dostigla rekordnih 16,7 posto, hrana skuplja za 24,7 posto

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen je rast nivoa cijena od 16,7 posto.

Inflacija u Bosni i Hercegovini nastavila je rasti i u julu.

Hrana i bezalkoholni napici skuplji su za 24,7 posto, alkoholna pića i duhan za 2,5 posto, stanovanje i režijski izdaci za 15,4 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 10,4 posto, zdravstvo za 1,6 posto, prijevoz 34,2, komunikacije za 0,9, rekreacija i kultura za 8,7, obrazovanje za 0,8, restorani i hoteli za 10,8 te ostala dobra i usluge za 6,4 posto.

NeŠTO JE I JEFTINIJE

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku odjeća i obuća za 4,5 posto.

Kada je riječ o mjesečnom nivou, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2022.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,7 posto.

Cijene su bile više u gotovo svim odjeljcima.

Entitetski zavodi

Entitetski zavodi za statistiku objavili su još ranije pojedinačno podatke o inflaciji. 

Godišnja inflacija i dalje raste u Federaciji BiH gdje je za juli iznosila rekordnih 17,6 posto. Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u julu 2022. godine, u prosjeku su porasle za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec. 

Inflacija u RS na godišnjem nivou u julu je dostigla 15,4 posto. U odnosu na juni, cijene su bile više za 0,9 posto.

Inflacija u BiH dostigla rekordnih 16,7 posto, hrana skuplja za 24,7 posto
Inflacija u BiH dostigla rekordnih 16,7 posto, hrana skuplja za 24,7 posto

izvor : avaz.ba