DIREKTOR ZBOG SIHIRA POSLAO KONTROLU U ELEKTROPRIVREDU. RADNIK: BACALA NAM JE SO, NOKTE, DLAKE…

Nesvakidašnji slučaj desio se početkom oktobra u Elektroprivredi BiH Zenica kada su radnici prijavili kolegicu da im postavlja sihire na radnom mjestu.-Imamo kolegicu na spratu koja je pokrivena. Grupa radnika je uočila dlake na spratu i umislili su sebi da je to ona postavila sihire.

DIREKTOR ZBOG SIHIRA POSLAO KONTROLU U ELEKTROPRIVREDU. RADNIK: BACALA NAM JE SO, NOKTE, DLAKE…
DIREKTOR ZBOG SIHIRA POSLAO KONTROLU U ELEKTROPRIVREDU. RADNIK: BACALA NAM JE SO, NOKTE, DLAKE…

Radnici su kontroli rekli da je nesporno da im je kolegica bacala so, nokte, dlake…

chi