Subota, 25 lipnja, 2022
More
  spot_img

  Bračni par u Tesliću morao svojim tijelima braniti bespravno oduzetu imovinu

  U Tesliću je davne 1979. godine Mirsad Adbuzaimović zaključio usmeni kupoprodajni ugovor sa Emirom Golubovićem iz Teslića o kupovini zemljišta i poslovne zgrade i tu je otpočeo vulkanizersku djelatnost a ubrzo i pružanje usluga pranja automobila i nesmetano dugi niz godina uživao zemljište i koristio poslovni objekat za navedenu djelatnost, započinje priču za portal “Avaza” advokatica porodice Abduzaimović Veselinka Popović. 

  Zgrada koju je kupio posjedovala je urbanističku saglasnost odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu, a koja odobrenja datiraju od 1976. godine. U vrijeme prodaje zemljište je bilo upisano na Bakira Golubovića i Emira Golubovića 1/2 a isti su upisani kao suposjednici i suvlasnici po osnovu nasljeđa.

  Dva puta prodali isto zemljište

  – 2005. godine za K.O. Teslić Grad vršeno je izlaganje nekretnina i tom prilikom je Mirsadu priznato pravo vlasništva na zgradi, a na osnovu izjave prodavca Emira Golubovića, dok je zemljište ostalo upisano i dalje na prodavcu Bakiru Goloboviću.

  2009. godine upisani Emir i Bakir Golubović podnose tužbu Osnovnom sudu u Tesliću za vraćanje u posjed zemljišta i poslovne zgrade koje je Emir prodao Mirsadu, ali je sud u Tesliću presudom br. 87 0 P 003932 09 P od 26.06.2013. godine odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan, koja presuda je potvrđena presudom Okružnog suda u Doboju br. 87 0 P 003932 14 Gž od 15.07.2014. Prema obrazloženju navedenih presuda nesporno je da je Mirsad vlasnik i poslovne zgrade i zemljišta koje mu pripada za redovnu upotrebu poslovne zgrade – priča nam advokatica Popović. 

  Kako kaže, obzirom da se na osnovu ovakve presude nije mogao uknjižiti kao vlasnik i posjednik zemljišta i zgrade da bi sredio katastarsko i gruntovno stanje Mirsad je 2019. godine podnio tužbu Osnovnom sudu u Tesliću protiv tuženih Emira i Bakira Golubovića radi utvrđenja prava svojine na zemljištu uz zgradu i ispod zgrade, po osnovu održaja.

  – Sudski postupak je u toku po osnovu ukinute prvostepene presude, pred Osnovnim sudom u Tesliću i zakazana je glavna rasprava.

   2018. godine upisani Emir i Bakir Golubović ponovo prodaju isto zemljište i poslovnu zgradu, odnosno sada njih dvojica, iako je Emir isto to zemljište i zgradu prodao 1979. godine i zaključuju kupoprodajni ugovor sa kupcem Alenom Seferovićem iz Teslića, koji je inače u blizini predmetnog zemljišta izgradio stambenu zgradu u namjeri da i dalje gradi – priča dalje Popović. 

  Bila predviđena gradnja hotela

  Popović dodaje da Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka Područna jedinica u Tesliću je provela navedeni Ugovor ali je po žalbi Mirsada provođenje ovog Ugovora poništeno od strane drugostepenog organa.

  – Treba istaći da je predmetno zemljište u određenom periodu bilo podruštvljeno, odnosno u režimu društvene svojine i to Odlukom SO Teslić od 1978. godine, pa je po tom osnovu na zemljištu jedno vrijeme bilo upisano državno vlasništvo.

  Poznato je da je stupanjem na snagu Zakona o građevinskom zemljištu Član 44 po sili zakona prestalo državno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom. Prema tada važećem regulacionom planu bila je predviđena gradnja hotela ali to nije učinjeno – govori advokatica Popović. 

  Prestankom režima društvene svojine, odnosno državne prestaju i ovlašćenja na predmetnom zemljištu od strane organa vlasti.

  – Ali i pored toga Opština Teslić, odnosno organi uprave, uporedo sa sudskim postupkom vode upravni postupak i dana 01.04.2022. godine i donose Zaključak o dozvoli izvršenja, radi rušenja predmetnog objekta a u cilju privođenja zemljišta trajnoj namjeni, sada po izmjenjenom regulacionom planu što nema osnova u Zakonu o građevinskom zemljištu.

  Tijelima branili imovinu

  Organi uprave Opštine Teslić ovih dana donijeli su više upravnih akata u cilju rušenja predmetnog objekta iako su blagovremeno obavješteni da se u vezi predmetne nekretnine vodi sudski postupak, navodi advokatica Popović. 

  Kako ističe, pored činjenice o vođenju spora koju su zanemarili, ovi organi su zanemarili i pravni značaj svojih upravnih akata koje su sami donijeli u ranijem periodu.

  – Naime u toku 2020. godine ovi organi su donijeli Zaključke o prekidu postupka rušenja predmetnog objekta do okončanja sudskog postupka. Iako su ovi Zaključci i dalje na snazi, u kojima je nastavak postupka rušenja poslovnog objekta određen tek po okončanju sudskog postupka, organi uprave donose novi Zaključak o dozvoli izvršenja od dana 10.05.2022. godine kojim se određuje rušenje objekta za dan 18.05.2022. godine, obzirom da je izvršenje određeno za dan 03.05.2022. godine bilo bezuspješno, pošto su svoju imovinu Mirsad i njegova supruga branili svojim tijelima, legavši ispred bagera. Na navedene Zaključke izjavljene su žalbe ali po istim nije još odlučeno – zaključila je advokatica Popović.

  Imovina Mirsada Abduzaimović ostala je bez pravne zaštite i pored vođenja sudskog postupka iz razloga nepoštovanja sudske vlasti od strane oragana uprave.

  izvor : avaz.ba

  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci